SOS Gravensteen is een open, partij-onafhankelijk actiecomité van omwonenden van het Gravensteen, Gentenaars en sympathisanten tot ver daarbuiten die ijveren voor een niet-buitensporige aanpassing van de erfgoedwaarde van het Gravensteen en de bescherming van het groen in de Kuip van Gent.

Stad Gent plant een uitbreiding van het Gravensteen, middels een uitbouw door een bres te slaan in de walmuur en de plaatsing van een refter en giftshop in het park aan de Geldmunt die, de ligzone zouden halveren. Dit park zou trouwens volgens besluiten uit 2018 heraangelegd worden.

Modernisering en toegankelijkheid kunnen gewenst zijn om het Gravensteen voor iedereen toegankelijk te maken maar de huidige plannen zijn puur commercieel, gericht op massatoerisme en vernietigen bovendien het weinige groen dat de Kuip nog rijk is.

Bestuur

Het bestuur van SOS Gravensteen fv bestaat uit:

  • Luc Beek – voorzitter
  • Rudy De Sutter – ondervoorzitter
  • Greet De Leenheer – kascommissaris en secretaris
  • Philippe Flachet – penningmeester
  • Jacques Brouns – kascommissaris
  • Marc Vanfraechem – woordvoerder
  • Sophie Van Nieuwenhove – bestuurslid
  • Alexander De Mol – bestuurslid
  • Wouter Houtekamer – bestuurslid

Het postadres van SOS Gravensteen is Haringsteeg 1, 9000 Gent

Wil je meer informatie of SOS Gravensteen steunen?

Ontdek hier hoe je ons kan helpen of contacteer ons voor meer info