fbpx

Categorie: Uncategorised

Nieuwjaarswens

Beste en talrijke leden,

het bestuur van uw SOS Gravensteen bedankt u voor uw aanhoudende steun en bijdragen en wenst u allen het allerbeste voor het Nieuwe Jaar!

Maar wat is het allerbeste? Natuurlijk een goede gezondheid, dat spreekt, maar speciaal voor ons Gentenaars ook een mooi, ongeschonden stadsbeeld.

Afgaand op de verklaringen vanuit het Stadhuis valt er vóór 2026 weliswaar niet veel te vrezen voor ons Gravensteen, maar SOS Gravensteen blijft even waakzaam als voorheen (zie ons eerdere bericht).

Dit gezegd, ook in 2024, 2025 en 2026 laten wij ons geen sneeuw zand in de ogen strooien. Aan alle leden onze erkentelijke groet, en zeker nie pleuje !

Recidivisten!

Het Gentse stadsbestuur heeft een online enquête gelanceerd op de site participatie.stad.gent. Dat is een lovenswaardig initiatief want zo kunnen de burgers laten weten welke richting het volgens hen moet uitgaan met de monumenten, kerken, abdijen, 18de eeuwse huizen &c. van de Gentse binnenstad, de Kuip. Die monumenten worden opgesomd en we hebben nog tot eind januari de tijd om te antwoorden.


Burgerparticipatie krijgt dus een kans van het Stadsbestuur – beter laat dan nooit zouden wij zeggen …ware het niet dat uitgerekend het meest bezochte Gentse monument, het Gravensteen niét op hun lijst staat.
Een vergetelheid? Neen toch niet, want op de website lezen we: “Voor sommige gebouwen maakte de stad al heel concrete keuzes voor de toekomst of zijn projecten volop in uitvoering. Het toekomstplan buigt zich over de gebouwen waarvoor dit nog niet zo concreet is.”


De voorbije maanden bleef het stadsbestuur bijzonder stil over het Gravensteen. Hoogstens vernamen wij dat de stadskas leeg was, maar dat wisten we al.
Helaas, wie gedacht had dat ze hun buitenissige verbouwing van het Gravensteen dan hadden laten varen, vergist zich. Nee, die plannen moeten doorgaan, compleet met buitenlift en giftwinkel (de architecten spreken liever met een verkleinwoordje over hun ‘Chinese lampionnetje’).
Duidelijk is dat onze Stadsbestuurders wél graag de schijn van luisterbereidheid willen wekken, maar even hardleers blijven. Zoals in het dossier Gravensteen de (nochtans verplichte) burgerparticipatie nooit werd gerespecteerd, blijkt nu opnieuw dat de mening van de Gentenaar hen gestolen kan worden.

Brief aan het schepencollege

Vandaag schreven we een brief aan het college van burgemeester en schepenen. Wij stellen ons namelijk ernstige vragen bij enkele beslissingen van het college in het dossier van het Gravensteen.

U leest de brief hier:

Geachte leden van het schepencollege,

Open brief aan schepen Watteeuw

Vandaag schreven wij een open brief aan Dhr. Watteeuw, schepen van onder andere: architectuurbeleid, stadsbouwmeester; stedenbouw, omgevingsvergunningen; bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten; …

Tot op heden mochten wij de schepen zijn stem – ondanks al zijn bevoegdheden – in het debat omtrent de plannen die de Stad heeft met het Gravensteen nog niet vernemen.

Wij hopen dan ook dat de schepen klare wijn schenkt omtrent zijn intenties. Wij hopen alvast dat ook hij het groen in de Kuip wil verdedigen.

SOS Gravensteen krijgt positief advies van Vlaanderen: “Zonder paviljoen en mét lift, maar wel binnen kasteelmuren”

Vandaag zaten we voor de derde keer samen met de minister van Onroerend Erfgoed. Op onze visiebundel kregen wij reacties van het Agentschap Onroerend Erfgoed en INTER. Onze visiebundel kwam tot stand middels participatie met de burger, participatie die ontbrak in het plan van de Stad. Wat wij voorstelden, toetsten zij af aan erfgoedwaarde en toegankelijkheid.

Blijkt dat het ontwerp van SOS Gravensteen volgens Onroerend Erfgoed een maximaal behoud van de site respecteert met zo weinig mogelijk “boven- of ondergrondse ingrepen in het Gravensteen”.

Aanvaardbaar voorstel volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed. kras architecten

© 2024 SOS Gravensteen