fbpx

Categorie: Algemeen Pagina 1 van 2

Het Gravensteen: terug bij af

Met de moed der wanhoop heeft het Gentse Stadsbestuur vandaag laten weten dat het zijn oorspronkelijke plan wil uitvoeren, en een paviljoen neerpoten in het parkje naast het Gravensteen. Tegen dat plan was protest gerezen, en daarom produceerde de stadsbouwmeester een alternatief met een iets bescheidener paviljoen naast het poortgebouw. Maar ook dat ideetje werd als een miskleun afgevoerd door Onroerend Erfgoed. Het bijkomende denkwerk kostte de Gentse belastingbetaler intussen wel een kleine 300.000 €.

Inspraak vindt men hinderlijk, en het gratis aangeboden alternatief van SOS Gravensteen werd niet in aanmerking genomen, al kreeg het een deels gunstige beoordeling bij Onroerend Erfgoed. Vooral de conserverende aanpak vond daar genade, terwijl het Stadsbestuur graag gaten wil kappen in duizend jaar oude muren.

Het spreekt dat wij het daarbij niet zullen laten, en zo nodig een zéér lange juridische weg zullen gaan, met als bedoeling het Stadsbestuur enige eerbied voor óns erfgoed bij te brengen. SOS Gravensteen wacht met de glimlach op het moment dat de bestuurders een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen.

Procederen kost geld natuurlijk. Wenst u een vrijblijvende bijdrage te doen? Doe dan een overschrijving op BE80 6718 3234 7977 op naam van SOS Gravensteen vf, of… Word lid van SOS Gravensteen

Dat doet u met een mailtje naar info@sosgravensteen.be en een overschrijving van 20 euro (maar het mag ook meer zijn) op rekening BE80 6718 3234 7977 op naam van SOS Gravensteen fv. In de mail geeft u ons uw gegevens, zodat we u kunnen uitnodigen voor onze vergaderingen.

Bedankt voor uw steun!

Alternatieve visiebundel voorgesteld aan de minister

Exact één jaar geleden werden de buurtbewoners van het Gravensteen uitgenodigd om de plannen te aanschouwen die de Stad had met hun vertrouwde buur.  We hoorden de architecten zeggen dat ze met de grootste zorg te werk waren gegaan. In de zaal hoorden we verontwaardiging. Zonder enige vorm van participatie werd de burger voor een voldongen feit geplaatst; de groenzone, die de Stad een jaar eerder nog beloofde te verfraaien, zou ernstig verminkt worden. Snel staken we de koppen bij elkaar, richtten het actiecomité SOS Gravensteen op.

Zonet kreeg SOS Gravensteen de kans om een uitgewerkt plan voor te stellen aan de minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele. De komende weken zal het voorgestelde ontwerp op haalbaarheid getoetst worden door de diensten van Onroerend Erfgoed en INTER. Wij kijken uit naar de mogelijkheid om op 13 juli opnieuw samen te zitten met alle betrokken partijen om de resultaten hiervan te bespreken en willen de minister danken die dit mogelijk gemaakt heeft.

Wij stellen ons alternatief voorstel aan de minister voor op 1 juli.

Zonet ontvingen wij van het kabinet van Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele de uitnodiging om ons alternatief plan voor het Gravensteen voor te stellen.

Wij danken alvast het kabinet voor de kans en hopen om samen met de Stad tot een aanvaardbaar alternatief te komen voor de plannen zoals die nu voorliggen.

Athene en Gent – in hetzelfde bedje ziek

Het Atheense stadsbestuur wil de Akropolis ‘beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers’. Een nobele intentie.
Archeologen zien het anders: ‘De plannen staan garant voor de degradatie en devaluatie van de archeologische site’.
Iedereen weet natuurlijk: men wil meer toeristen en meer geld, maar dat wil het stadsbestuur niet hardop zeggen.

Lees hier het artikel van Sara Van Poucke: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/06/02/akropolis-wordt-toegankelijker-voor-gehandicapten-maar-renovati/?

Zoek mee naar een oplossing voor het Gravensteen!

De discussie rond Het Steen in Antwerpen heeft ook de lopende gesprekken over het Gravensteen weer op scherp gesteld. Op aansturen van erfgoedminister Matthias Diependaele (en met instemming van de Stad Gent) is er daarom op donderdag 29 april overeengekomen dat de actiegroepen SOS Gravensteen en Wijs Gravensteen acht weken de tijd krijgen om, samen met de Gentenaar, alternatieven naar voren te schuiven voor de huidige plannen voor het Gravensteen.

Interview met ons erelid Geert Van Doorne

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2021 hadden wij een interview met Geert Van Doorne, voormalig Directeur Monumentenzorg Gent en beheerder van het Gravensteen.

U leest en hoort het hieronder.

Het Gravensteen in paaskleuren

Beste sympathisant,

5.700 maal bedankt allemaal! De Stad hoorde u, dat is wel zeker. Wij hadden intussen gesprekken met minister Mathias Diependaele en Schepen van Cultuur Sami Souguir. Ons standpunt blijft onverkort: “Geen paviljoen!”

De open brieven en bezwaren die we overmaakten aan minister Diependaele vindt u op onze website www.sosgravensteen.be

Steunkaarten

Sinds vorige week hebben wij steunkaarten, ze zijn genummerd en kosten 5 € per stuk. Wij hebben een advocaat geëngageerd, en hopen met de verkoop ervan allerhande kosten te bestrijden. Helaas, daarmee van deur tot deur gaan, of mensen aanspreken op café of restaurant kan niet door corona.

Daarom zullen wij met het paasweekend nu zaterdag en zondag van 11 tot 15 uur in het parkje aan het Gravensteen te vinden zijn, met flyers en steunkaarten. Wij hopen u massaal te mogen begroeten!

Kleurwedstrijd

Een bevriende tekenaar maakte een prachtige cartoon voor ons. Kinderen kunnen hem inkleuren, en zij zullen er zeker plezier aan beleven in deze quarantainetijd.

Bedoeling is dat u hun werkjes aan het raam hangt, en een foto daarvan stuurt naar kleurwedstrijd@sosgravensteen.be. Vergeet niet uw naam en adres te geven, want er worden mooie tekenspullen voor de kinderen verloot.

Kleurwedstrijd

Een bevriende tekenaar maakte een prachtige cartoon voor ons. Kinderen kunnen hem inkleuren, en zij zullen er zeker plezier aan beleven in deze quarantainetijd. 

Bedoeling is dat u hun werkjes aan het raam hangt, en een foto daarvan stuurt naar info@sosgravensteen.be. Vergeet niet uw naam en adres te geven, want er worden mooie tekenspullen voor de kinderen verloot.

Overleg met Minister Diependaele

Beste sympathisant. Vandaag hadden wij onze geplande samenkomst met Minister van Onroerend Erfgoed Diependaele.

En dit is de brief die SOS Gravensteen aan hem, en aan de Stad stuurde:

Oud-directeur monumentenzorg (én rolstoelgebruiker) over plannen Gravensteen: “Absurd!”

Oud-directeur monumentenzorg Geert Van Doorne, zelf rolstoelgebruiker, zag met verontwaardiging de plannen voor het Gravensteen. Als man die jaren geijverd heeft voor het behoud van het historisch karakter van de Stad vindt hij die plannen absurd. Misschien kunnen ze hem eens interviewen in een volgend Stadsmagazine?

Overal is men bezig om oude en mooie gebouwen te ontwaarden om daar dozen, kubussen of weet ik wat tegenaan te plakken. En natuurlijk moet dat verkocht worden bij de bevolking en dan zegt men: ‘De toegankelijkheid wordt verhoogd.’

Geert Van Doorne
Geert Van Doorne bij AVS
Wie, Watteeuw of Sougir, neemt hier het woord om die man van antwoord te dienen?

Pagina 1 van 2

© 2023 SOS Gravensteen